Halm kørsel

Når høsten er ved at være i hus, står vi også gerne for transporten af halmen.

Vi vil også gerne købe, sælge og formidle halm for jer.